DKD uveřejňuje směrnice týkající se dynamického kalibrování sil

Měření dynamických sil je v průmyslové praxi značně rozšířené – naproti tomu metrologická analýza vězí dosud v dětských botách. Obě odborné komise „Síla a zrychlení“ a „Stroje pro zkoušení materiálů“ v rámci Německého kalibračního úřadu (DKD) daly podnět k vypracování nové směrnice. První tři listy těchto dokumentů byly uveřejněny pod označením DKD-R 3-10.

DKD-R 3-10 List č. 1

List č. 1 má titul „Dynamické kalibrování přístrojů pro měření sil a zkušebních strojů zatížených v jedné ose (základy)“. V tomto dokumentu se v obecné formě popisuje rozdělení dynamických sil a na základě aktuálního stavu techniky shrnuje technické vybavení, tj. různé etalony, budiče, snímače a elektroniku.

DKD-R3-10 List č. 2

„Dynamické kalibrování snímačů sil na základě sinusové metody“ je obsahem listu č. 2, v němž se například popisuje způsob kalibrace pomocí shaker-systému. Výsledkem kalibrace je identifikace dynamických parametrů snímače sil, jakými jsou dynamická citlivost, tuhost a tlumení, založené na matematickém modelu podle konstrukce a systému kalibrace.

Tato identifikace parametrů nemá dosud v průmyslové praxi žádný podstatný význam. Nicméně však tato technologie představuje důležitý milník ve vývoji dynamických směrnic. Na základě sinusové metody je možno snadno realizovat dynamické síly až do ca. 20 kN – u větších sil je třeba použít rázovou metodu, protože při ní se používá výrazně méně energie. Porovnatelnost těchto rozdílných metod kalibrace je možná pouze v důsledku odpovídajících parametrických identifikací a tvorby odpovídajících modelů. List č. 2 směrnice však již dnes představuje cestu, která v budoucnu umožní rychlejší zpracování výsledků výzkumu realizovaných v průmyslové praxi.

DKD-R3-10 List č. 3

Třetí list v řadě těchto směrnic se označuje jako „Dynamická verifikace strojů pro zkoušení materiálů s aplikovanými vzorky“ a popisuje požadavky na metrologicko-technické zkoumání zkušebního stroje v rámci statického kalibrování podle DIN EN ISO 7500. Pojem "Verifikace" je zvolen záměrně: u popsané technologie se přísně vzato nejedná o způsob kalibrace, protože zde chybí zpětný odkaz na národní normu použitého aplikovaného vzorku. Přesto tato verifikace umožňuje dokumentovat důležité poznatky o dynamickém chování zkušebních strojů a tím zajišťuje uchování získaných výsledků o zkušebních strojích, což bylo možno předtím dokumentovat v protokolu o kalibraci vystaveném odpovídajícím odborným pracovníkem na kalibraci.

Také nové: DKD-R 3-2

Nově je také zveřejněna směrnice DKD-R 3-2 "Kalibrace měřicích zesilovačů pro dynamické aplikace", vyvinutá pracovní skupinou "Akcelerace" technické komise DKD "Force and Acceleration". Snímače pro kinematické nebo mechanické veličiny, jako jsou snímače síly, točivého momentu nebo zrychlení, obvykle vyžadují měřicí zesilovač pro sběr dat. Ve smyslu zaměnitelnosti těchto měřicích zesilovačů je nutné je charakterizovat individuálně a dynamicky je navázat. Směrnice popisuje ověřené metody pro charakterizaci měřicích zesilovačů různých typů a funkcí pro použití v dynamických měřeních.

Veškeré směrnice DKD je možno bezplatně vyhledat na internetových stránkách DKD a stáhnout si je z www.PTB.de.

Source:

Richtlinie DKD-R 3-2 Kalibrierung von Messverstärkern für dynamische Anwendungen, Ausgabe 04/2019, Revision 0, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin. doi.org/10.7795/550.20190425

Richtlinie DKD-R 3-10 Blatt 1 Dynamische Kalibrierung von einachsig beanspruchten Kraftmessgeräten und Prüfmaschinen (Grundlagen), Ausgabe 06/2017, Revision 0, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin. dx.doi.org/10.7795/550.20171212A

Richtlinie DKD-R 3-10 Blatt 2 Dynamische Kalibrierung von Kraftaufnehmern nach dem Sinusverfahren, Ausgabe 05/2019, Revision 0, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin. doi.org/10.7795/550.20190507A

Richtlinie DKD-R 3-10 Blatt 3 Dynamische Verifizierung von Werkstoffprüfmaschinen mit applizierten Proben, Ausgabe 05/2019, Revision 0, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin. doi.org/10.7795/550.20190507B