Život firmy v Darmstadtu

Premiéra GTM! 13 závodnic a závodníků se minulou sobotu zúčastnilo letošního Darmstadtského firemního závodu. Trať měřila 5 km, přičemž se dbalo především na týmovou spolupráci a moto „Nejdůležitější je zúčastnit se“.

Z dobrých předsevzetích pro rok 2019 se zrodila na počátku roku myšlenka, že zaměstnanci GTM se zúčastní společného sportovního podniku – a hned tu byla pestrá směsice závodníků.

Ne zcela nepřipraveni, neboť běžecká skupina týdně trénovala, šlo celé družstvo mužstvo za skvělého počasí na start a dosáhlo cílové pásky, spolu s dalšími celkem asi 500 týmy dalších podniků z Darmstadtu a jeho okolí, ve dobrém středu běžeckého pole.

Pak ovšem následovalo zasloužené občerstvení na party pro běžce!

V hodnocení týmů, dle celkového času prvních čtyř běžců jednoho týmu 1:46:47, obsadilo GTM 151 místo z 502.

Výsledek mužstva byl pozoruhodný: i když jej tvořila nesourodá skupina v rámci všech oddělení GTM, jehož členové jsou sportovně motivováni a připraveni chopit se v tomto roce ještě další výzvy s jasným cílem, uspět jako mužstvo.

A tak i v následujícím roce nastoupí mužstvo GTM opět na startovní čáru!