Kalibrierung von Mehrkomponentenaufnehmern

Kalibrace vícesložkových snímačů

Kalibrační laboratoř GTM disponuje know-how, kompetencemi, postupy a vhodným měřicím zařízením pro kalibraci vícesložkových snímačů a také vyvíjí nové postupy kalibrace vícesložkových snímačů.

Naše kalibrační služby pro vícesložkové snímače a vícesložkové měřicí platformy

 

Kalibrační postup/osvědčení o kalibraci vzorku
Aplikace
AA 032

Kalibrace vícesložkových snímačů s určením citlivosti hlavní složky a vedlejší složky

GTM-RL-001

Kalibrace zařízení pro měření součinitele tření ve šroubových spojích při kombinované zátěži krouticím momentem a axiální síly

GTM-RL-002

Kalibrace vícesložkových měřicích systémů libovolné konstrukce se zobrazením vektoru nejistoty měření

Vícesložkové snímače / platformy


 

Vícesložkový referenční standardní stroj | MK-BNME

Kalibraci vícesložkových snímačů provádíme s plnou znalostí vektoru síly prostřednictvím našich systémů se zpětnou vazbou. Žádné tápání naslepo při vícesložkové kalibraci.

 

Klíčová fakta

  • Měřená veličina: vícesložková síla a moment, tlakové a tahové síly, pravý a levý kroutící moment
  • Princip činnosti: referenční snímač disktrétní konstrukce s přenosem zatížení přes pružné oddělovací tyče
  • Akreditované rozsahy měření: 250 N až 1,2 MN a 5 N-m až 5000 N·m
  • Rozšířená relativní nejistota měření: 5·10-3

Stáhnout

Dobré vědět

Doporučujeme, abyste s námi před objednáním kalibrace nebo výrobou adaptačních dílů dohodli montážní rozměry. Dodržení uvedených rozměrů nezaručuje, že kalibrační položku lze namontovat.

Kontaktujte nás

Jak hodnotíte naše kalibrační služby?