GTM GmbH - Kalibrace od GTM: Vždy přesné měření

Kalibrace od GTM: Vždy přesné měření

Kalibrace vašeho snímače sil přináší důležitý příspěvek řízení kvality

Aby měřicí přístroje přesně fungovaly jak v průmyslu, tak v laboratoři, je třeba je pravidelně kontrolovat. A právě na to se GTM specializuje. Naše kalibrační laboratoř je akreditována Německým akreditačním místem (DAkkS). Provozuje světově největší měřicí zařízení tažné a tlačné síly v soukromém sektoru.

V rámci měřicí techniky je spolehlivá přesnost základním požadavkem: i při nejmenších nepřesnostech se může kvalita výrobků a procesu drasticky snižovat. A snížená kvalita znamená často zmetky, náklady na dodatečnou práci, nárok na náhradu škody a další zbytečné náklady. Kalibrací Vašich snímačů síly přispíváme k tomu, že se nic takového nemůže stát.

„Jedinečná měřicí oblast, spolu s desítkami let zkušeností vývoje siloměrných zařízení, znamená pro naše zákazníky jistotu a významné zjednodušení při zpracovávání zakázek týkajících se kalibrace“, říká Jan Molter, obchodní jednatel GTM.

Řízení jakosti

Od začátku je jedním z našich hlavních cílů vyvíjet měřicí zařízení s co možná nejmenší nepřesností měření. Všechna měřicí zařízení v kalibrační laboratoři GTM jsme vyvinuli sami. Tato zařízení jsou srovnatelná se systémy pro měření sil a točivých momentů, které GTM dodává do celého světa státním institutům, kalibračním laboratořím a výrobcům snímačů. Často nastavujeme národní etalony některým zemím, jako je tomu například v Německu, Švýcarsku nebo Brazílii.

GTM je dodavatelem Fyzikálně technického spolkového institutu (PTB) v Braunschweigu, který nastavuje silový zákon, jmenovitě jednotkový a časový zákon těchto etalonů. Kromě toho je laboratoř akreditována dle DIN EN ISO/IEC 17025 Německým akreditačním místem (DAkkS). To tedy znamená, že jako poskytovatel kalibračních služeb zajišťujeme precizní výsledky měření se zpětnou vazbou.

Nejsme proto bezdůvodně jedním z předních poskytovatelů  kalibrací pro silové, momentové a vícekomponentní snímače v Evropě.

Vynikající kalibrační laboratoř

V kalibrační laboratoři GTM se nacházejí vedle sebe nejmenší zařízení pro měření síly a největší zařízení pro měření tažných a tlačných sil v soukromém sektoru na celém světě. Tento dvojitý záběr slouží pro jedinečně velké rozpětí výkonů: Kalibrují se tak síly mezi 0,0005 a 10.000 kN.

Do oblasti velkých sil patří k aplikacím například měření sil u zkušebních strojů pro beton, zkoušení lan a řetězů v lodním a mostním průmyslu nebo zkoušení náhonových stupňů raket a podvozků letadel.

Pokud se jedná o nejmenší síly, kalibrujeme například snímače pro zpětnou vazbu zkušebních strojů pro lékařskou techniku nebo pro výzkum materiálů.

Aby se náklady pro kalibraci velkých jmenovitých výkonů – především u tažných sil – pohybovaly v jistých mezích, máme v naší laboratoři k dispozici standardizované adaptační díly.

Máte speciální aplikace? Naši experti Vám rádi poradí a vypracují pro Váš individuální řešení.

Jsme rovněž akreditovaní na terénní kalibrace zařízení pro měření sil s referenčními silovými snímači.

Vysoká přesnost a jistota: Kalibrace sil a momentů

Naše kalibrace, vyznačující se minimální nejistotou měření garantují, že se kdykoli můžete spolehnout na výsledky Vašich měřicích zařízení.

Při kalibraci tažných a tlačných sil je naše šířka aplikací v soukromém sektoru jedinečná, a to v rámci celého světa.

Kalibrujeme momenty v oblasti od 5 do 5 000 Nm ve vlastní kalibrační laboratoři. Vedle snímačů krouticích momentů dokážeme kalibrovat i pákové momentové klíče a působení posouvajících sil.

Královská disciplína: Kalibrování několika komponent

Vícekomponentní snímač znamená vždy intenzivní diskusi se zákazníkem o jeho speciálních aplikacích. V tomto oboru jsme pionýři a průkopníci: Od roku 2005 jsme akreditovaní pro kalibrace několika komponent – v rámci celého světa jsme první kalibrační laboratoř tohoto druhu.

K tomu dodává specialista MKA Helmut Raabe: „Před zavedením vícekomponentní techniky jsme byli skoro slepí. Teprve teď se jasně vyznáme ve věcech jako jsou síly a momenty!“

Spolu s vývojem vícekomponentních kalibračních metod došlo k pochopení různých aplikačních požadavků, a proto GTM jako jediná laboratoř poskytuje možnosti měření pomocí vícekomponentních technik.

Vedle možnosti výroby speciálních adaptačních dílů je dnes v laboratoři GTM k dispozici již více než 50 standardních adaptačních dílů.

 Inovace: Budoucnost kalibrační techniky

Inovace se od samého počátku považujeme za samozřejmost. V současné době jsme předními odborníky na síly a momenty a jsme tak více než kdykoli jindy povinni společně aktivně tvořit budoucnost kalibrační techniky. Z tohoto důvodu také pracují nepřetržitě naši inženýři na rozšiřování a modernizování kalibrační laboratoře a na vývoji kalibračních technologií.

K tomu patří také u nás vyvinutá metoda kalibrování referenčních snímačů sil, která se používá u silových měřicích zařízení.

Pomocí měřicího zařízení pro síly 25 kN na základě principu posuvného závaží od GTM je možno poprvé provádět kalibrace ve směru tažné a tlačné síly jako střídavé zatížení při jednom upnutí – to znamená bez přestavování vzhledem k působení síly. Tím dochází k nárůstu informací, neboť bez přestavení lze chování snímače sil posuzovat pouze v nulovém bodu.

Jako jeden z několika málo poskytovatelů kalibračních služeb v Německu poskytujeme vedle mechanických veličin rovněž kalibraci poměru napětí. Tento poměr je potřeba všude tam, kde se provozují silové a momentové snímače na bázi tentometrů.

Inženýři kalibrační laboratoře GTM sdílejí své odborné znalosti na grémiích DAkkS a Německých kalibračních službách (DKD). Společně s ostatními experty diskutují aktuální otázky týkající se norem pro kalibrování nebo vypracování kalibračních směrnic. Tímto způsobem aktivně spoluutvářejí budoucnost tohoto oboru.

Široké pole: Obory a aplikace

Různé obory a aplikace profitují z našeho mimořádného rozsahu poskytovatele kalibračních služeb. Mezi to patří například:

 • Etalonové snímače sil a krouticích momentů pro kalibrování zkušebních strojů (například dle ISO 7500)
 • Snímače silových a krouticích momentů:
  • při zkouškách konstrukčních dílů
  • u kontrolních zařízení ve výrobě
  • při kontrole pneumatik
  • v letecké dopravě
  • v automobilovém průmyslu (například u stavů pro zkoušení vozidel)
  • při analýze materiálů

Výhody GTM jako poskytovatele kalibračních služeb na jeden pohled:

 • Vedoucí poskytovatel kalibračních služeb pro silové, momentové a vícekomponentní snímače v Evropě
 • Pionýr a průkopník vícekomponentní kalibrace
 • Výjimečně velký rozsah výkonů: Kalibrace sil mezi 0,0005 a 10 000 kN.
 • Zaručené výsledky přímou zpětnou vazbou na národní metrologický institut (PTB) a potvrzení kompetence v rámci akreditace DAkkS
 • Průkopník oboru: Jako člen grémií DKD a DAkkS spolupracuje GTM na rozvoji kalibračních technik

 

Naše kalibrační služby

Adaptace pro velké síly

Stavba kalibrovacího stroje pro 10 MN

Oceňte nás


Naše kalibrační služby v Německu Vám nabízíme s odesláním z Prahy bez dalších nákladů na dopravu. Naše kalibrační listy jsou vystavovány v německé a anglické verzi. Tyto kalibrační listy jsou uznávány ve všech zemích, které podepsaly multilaterální dohody Evropské spolupráce pro akreditaci (EA) a Mezinárodní spolupráce pro akreditaci laboratoří (ILAC), tedy i v České republice.

Informace a poradenství:
Tel.: +420 286 891 392
Kontaktní osoba
info@gtm.cz

Informační dokumenty
Certifikát o akreditaci
Kalibrační a dodací podmínky

 

 

Novinky k tématu kalibrace: