Měřící veličiny: síla, krouticí moment, kombinované zatížení a poměr napětí 

Chcete-li vědět předem: 

  • Bližší informace k akreditovaným měřícím veličinám naleznete v certifikátu DAkkS.
  • Měřící rozsahy, které naše zařízení nepokrývají, jsme schopni nechat kalibrovat u našich partnerských laboratoří.
  • Naše kalibrační služby nabízíme také jako provozní kalibrace za nižší cenu.
  • Potřebujete další kalibrační služby, např. v oblasti vícesložkové měřící techniky? Rádi Vás přesvědčíme o našich kvalitách a zkušenostech!

Síla

Metodika/Download
vzorového kalibračního listu
Použití Siloměrné zařízení
DIN EN ISO 376Kalibrace siloměrů, které se používají pro kalibraci zkušebních zařízení podle DIN EN ISO 7500.  

100N-K-BNME
25kN-K-BNME
100kN-K-BNME
1,2MN-K-BNME
10MN-K-BNME

Doporučený adaptér:
10 MN Compression
10 MN Tension
Download 3D-PDF

ASTM E74Kalibrace siloměrů, které se používají pro kalibraci zkušebních zařízení podle ASTM E4.
DKD-R 3-3Kalibrace siloměrů zjednodušenou metodikou.
GTM-RL-003Kalibrace referenčních snímačů, které nacházejí uplatnění v siloměrných zařízeních.
AA 045Kalibrace siloměrných zařízení na místě u zákazníka.

Krouticí moment

Metodika/Download 
vzorového kalibračního listu
Použití Siloměrné zařízení
DIN 51309Kalibrace snímačů momentu síly bez zatížení příčnou silou, s hřídelí, čtyřhranem nebo přírubou. 

5kN·m-Dm-BNME

Doporučený
adaptér

DKD-R 3-7Kalibrace snímačů momentu síly se zatížením příčnou silou, např. normálových momentových klíčů.

Kombinované zatěžování

Metodika/Download
vzorového kalibračního listu
Použití 
Siloměrné zařízení
AA 032Kalibrace snímačů vícesložkového zatížení s uvedením citlivostí hlavních a vedlejších měřících složek.
 

MK-BNME

GTM-RL-001Kalibrace snímačů tření při zatížení axiální silou a kroutícím momentem.
GTM-RL-002Kalibrace měřících systémů pro vícekomponentní zatěžování libovolné konstrukce se zobrazením vektorů nejistoty měření.

Poměr napětí

Metodika/Download 
vzorového kalibračního listu
Použití Siloměrné zařízení
Nosná frekvence 5V 225HzKalibrace přesných měřících zesilovačů s nosnou frekvencí. 

 

Brückennormal BN100A
Kalibriergerät K148

Nosná frekvence 2,5V 4,8kHzKalibrace měřících zesilovačů s nosnou frekvencí.
Stejnosměrné napětí 5VKalibrace přesných stejnosměrných měřících zesilovačů.
Stejnosměrné napětí 10VKalibrace přesných stejnosměrných měřících zesilovačů.

Naše kalibrační služby v Německu Vám nabízíme s odesláním z Prahy bez dalších nákladů na dopravu. Naše kalibrační listy jsou vystavovány v německé a anglické verzi. Tyto kalibrační listy jsou uznávány ve všech zemích, které podepsaly multilaterální dohody Evropské spolupráce pro akreditaci (EA) a Mezinárodní spolupráce pro akreditaci laboratoří (ILAC), tedy i v České republice.

Informace a poradenství:
Tel.: +420 286 891 392
Kontaktní osoba
info@gtm.cz

Informační dokumenty
Certifikát o akreditaci
Kalibrační a dodací podmínky

 

 

Novinky k tématu kalibrace: