Plnou silou vpřed: konstrukce kalibrovacího stroje 10MN

V kalibrační laboratoři GTM vzniklo největší zařízení na měření sil v oblasti soukromého sektoru

Téměř osm měsíců trvala výroba přístroje, který dokáže kalibrovat síly až do 10 MN. Tento zrychlený film dokumentuje stavbu základů až po dohotovení do provozuschopného stavu - jednotlivé obrázky jsou nasnímány po šesti minutách.

Na videu uvidíte:

 • Rozřezání základní desky
 • Vložení 16 m sloupových základů včetně testování nosnosti
 • Vykopání jámy hluboké 2 metry
 • Utěsnění jámy proti pronikající spodní vodě
 • Vložení ocelo-betonové armatury 
 • Zavezení ca. 35 tun betonu
 • Montáž měřicího zařízení a vyrovnání
 • Montáž vřetenového čerpadla vlevo za měřicím zařízením (~03:19)
 • Montáž dvojitého referenčního systému silového převodníku (~04:00)
 • Montáž dopravy předmětů pro kalibraci tlačnou silou (~04:46)
 • První automatické funkční zkoušky (~04:59)
 • Montáž schodků a hydraulicky ovládané podesty (~05:00). Předměty pro kalibraci tažnou silou se montují ve spodní oblasti před jámou, předměty pro kalibraci tlačnou silou se montují nad podestou.
 • Montáž krytů a klimatického zařízení (od ~05:30)

Naše kalibrační služby v Německu Vám nabízíme s odesláním z Prahy bez dalších nákladů na dopravu. Naše kalibrační listy jsou vystavovány v německé a anglické verzi. Tyto kalibrační listy jsou uznávány ve všech zemích, které podepsaly multilaterální dohody Evropské spolupráce pro akreditaci (EA) a Mezinárodní spolupráce pro akreditaci laboratoří (ILAC), tedy i v České republice.

Informace a poradenství:
Tel.: +420 286 891 392
Kontaktní osoba
info@gtm.cz

Informační dokumenty
Certifikát o akreditaci
Kalibrační a dodací podmínky

 

 

Novinky k tématu kalibrace: