Řada Dm-TN

Nejlepší etalony krouticího momentu ve své třídě řady Dm-TN
- nejlepší třída podle DIN 51309 a navíc lepší přesnost ve třídě VN

Best-in-Class Drehmoment-Transfernormal Serie Dm-TN

Snímače krouticího momentu pro nejvyšší přesnost kalibrace a navázání měřicích zařízení od 1 N·m do 20 kN·m

Díky třídě GTM VN překračují snímače krouticího momentu řady Dm-TN mnohonásobně třídu 0,05 podle normy DIN 51309 a nabízejí tak nejvyšší přesnost pro porovnávání mezi národními institucemi nebo pro navázání akreditovaných kalibračních laboratoří. Jsou první volbou jako referenční snímače krouticího momentu pro použití s čistě krouticím momentem generovaným dvojicí sil bez výsledné příčné síly a jsou součástí vybavení národních metrologických institutů i průmyslových kalibračních laboratoří vysoké úrovně.

Etalonové snímače řady Dm-TN jsou necitlivé na rušivé síly a rušivé momenty a vyznačují se velmi velkým a přesným měřicím rozsahem. Jako měřicí kabely se používají vysoce kvalitní, dvojitě stíněné kabely, které se dokonale hodí pro vysoce přesné použití. Etalonové snímače řady Dm-TN nabízejí snadnou montáž a standardizované připojovací rozměry.

Etalonové snímače krouticího momentu řady Dm-TN 

se doporučují pro porovnávání národních metrologických institutů nebo pro 

navázání akreditovaných průmyslových kalibračních laboratoří.

 

+ Klíčové údaje

 • Pro kalibraci měřicích zařízení
 • Měření statických, čistě krouticích momentů
 • Třída přesnosti GTM VN: 40 - 100 %
 • DIN 51309 třída přesnosti 0,05: 20 - 100%
 • Jmenovitý točivý moment: 1 N·m až 20 kN·m

+ Výhody

 • Nejlepší snímač krouticího momentu ve své třídě
 • Flexibilně konfigurovatelné varianty snímačů
 • Jistota investice díky dlouhé životnosti
 • Extrémně spolehlivý provoz, také jako referenční snímač
 • Léty prověřené v mezinárodních metrologických institucích
 • Vysoce kvalitní a standardům vyhovující příslušenství

Možnosti

 • Třídy přesnosti GTM: VN nebo DIN 51309: 0,05; 0,1; 0,2
 • Měřicí můstky ohybového momentu Mx, My
 • Měření teploty pomocí teplotního čidla typu PT100
 • Pevná připojovací zásuvka nebo pevný připojovací kabel na snímači do 10 N-m
 • Vysoce kvalitní dvojitě stíněný kabel s různými typy konektorů nebo volné konce kabelu v různých délkách jako samostatné příslušenství.
 • Vysoce kvalitní přepravní kufry nebo přepravní boxy jako samostatné příslušenství

Tato témata by pro vás mohla být zajímavá

Kalibrace síly [N]

Můžete se na nás vždy spolehnout! Jsme kompetentní, důvěryhodní a první kontaktní místo, pokud jde o kalibraci a sledovatelnost vašich snímačů síly, snímačů zatížení a zařízení pro měření síly nebo celého měřicího řetězce.

Více na

Příslušenství

Příslušenství od společnosti GTM dokonale sedí a je odolné a spolehlivé při všech nastaveních měření. Ať už jde o mechanické adaptéry nebo měřicí kabely a odpovídající zástrčky a zásuvky - vše z jednoho zdroje.

Více na

Tenzometrický měřicí zesilovač

Ke snímačům síly, krouticího momentu a vícesložkovým snímačům nabízí společnost GTM také vhodné tenzometrické měřicí zesilovače pro vysoce přesné použití pro sběr měřicích dat od 10 do 25 ppm.

Více na