Řada M

Snímač krouticího momentu řady M
- standard v oblasti měření krouticího nerotačního momentu

Drehmomentaufnehmer der Serie M - äußerst robust gegen Querkräfte

Vysoce přesné a robustní snímače krouticího momentu
pro přesné měření krouticího momentu od 2 Nm do 10 kNm

 

Snímače krouticího momentu řady M jsou optimálně vhodné pro měření krouticího momentu ve všech nerotačních aplikacích s vysokými požadavky na přesnost. Zejména snímače krouticího momentu řady M s malým jmenovitým zatížením se vyznačují extrémně vysokou zatížitelností při axiálně zaváděných silách. Jsou nejen odolné proti únavě až do ≤ 80 % jmenovitého zatížení, ale také mimořádně robustní vůči příčným silám a ohybovým momentům.

Snímače krouticího momentu řady M jsou vhodné zejména pro metrologické a náročné, vysoce přesné aplikace na průmyslových zkušebních stolicích, kde je třeba měřit reakční moment strojů, motorů a podobných součástí a kde se snímač krouticího momentu neotáčí.

+ Klíčové údaje

 • Pro statické a dynamické krouticí momenty
 • Jmenovitý krouticí moment: 2 N·m až 10 kN·m
 • Třída přesnosti: 0,05
 • Únavová pevnost: >100 milionů zatěžovacích cyklů
 • Nerotační provedení

Výhody

 • Flexibilně konfigurovatelné varianty snímačů
 • Přesné a spolehlivé výsledky měření
 • Jistota investice díky dlouhé životnosti
 • Extrémně robustní a odolné
 • K dispozici také jako kombinace tahu a krutu

Možnosti

 • Druhý měřicí obvod pro redundní měření od 20 N·m
 • Měřicí kabel různé délky pevně připojený ke snímači nebo kabel připojený přes konektor
 • V případě pevného kabelu na snímači: různé typy konektorů
 • Kombinace tahu/tlaku a krutu se snímačem zatížení řady K jako vícesložkový systém

Tato témata by pro vás mohla být zajímavá

Kalibrace síly [N]

Můžete se na nás vždy spolehnout! Jsme kompetentní, důvěryhodní a první kontaktní místo, pokud jde o kalibraci a sledovatelnost vašich snímačů síly, snímačů zatížení a zařízení pro měření síly nebo celého měřicího řetězce.

Více na

Příslušenství

Příslušenství od společnosti GTM dokonale sedí a je odolné a spolehlivé při všech nastaveních měření. Ať už jde o mechanické adaptéry nebo měřicí kabely a odpovídající zástrčky a zásuvky - vše z jednoho zdroje.

Více na

Tenzometrický měřicí zesilovač

Ke snímačům síly, krouticího momentu a vícesložkovým snímačům nabízí společnost GTM také vhodné tenzometrické měřicí zesilovače pro vysoce přesné použití pro sběr měřicích dat od 10 do 25 ppm.

Více na