Snímače vícekomponentního zatížení

GTM je adresou, která je uvedena na prvním místě, pokud se jedná o spolehlivou a inovativní více-komponentní měřicí techniku. Naše kalibrační laboratoř je nejlepší kalibrační laboratoří na celém světě, která přitom disponuje Akredititací pro kalibraci více-komponentních snímačů.

Aktivně se účastníme výzkumu a vývoje nových systémů a zveřejňujeme vědecké příspěvky. Přehled o různých konstrukčních principech více-komponentních snímačů najdete v publikaci IMEKO publikace 2010. Inovativní kalibrační systém je popsán ve studii IMEKO publikace 2012, vzorové kalibrační formuláře najdete na naší kalibrační straně.

Objasnění pojmů týkajících se techniky pro měření sil a krouticích momentů najdete v našem technickém lexikonu.

 TypPoužití 
Serie LVSSerie LVS

Standardizované průmyslové měření vícesložkového zatížení (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)

Snímače vícesložkového zatížení Série LVS se vyznačují neomezenou dynamickou životností na všech kanálech. Jejich stanovená základní zatížení umožňují snadný výběr vhodné velikosti snímače v mnoha průmyslových aplikacích. Jsou k dispozici v krátkém čase ve verzi se třemi složkami síly nebo jako 6-složkový snímač. Oblastmi použití jsou například testování součástí v automobilovém, leteckém a strojírenském průmyslu

Serie MKASerie MKA

Zákaznická provedení průmyslového měření vícesložkového zatížení (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)

Již od roku 1996 se snímače vícesložkového zatížení Série MKA osvědčily ve stovkách úkolů v oblasti průmyslových zkoušek. Snímače jsou přitom optimalizovány a vyráběny podle specifických požadavků aplikace - v případě potřeby s dynamickou únavovou pevností a s libovolným počtem měřicích kanálů. Řada MKA je proto ideální pro provádění úkolů, které již nelze vyřešit standardizovanou verzí řady LVS.

Serie DKA-ZESerie DKA-ZE

Průmyslové 3-osé měření sil (Fx, Fy, Fz)
v poměru 10: 1.

3-osé snímače síly Série DKA jsou vhodné pro všechny aplikace, kde jsou očekávané relativně malé boční síly vzhledem k osové síle. Extrémně plochý design umožňuje použití i ve stísněných prostorách. Jednoduché seřízení a montáž je zaručena obdélníkovým provedením - během několika minut je snímač namontován a všechny 3 osy spolehlivě vyrovnány.

Serie MPFSerie MPF

Přesná vícesložková měření (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)

Vzhledem k vysoké necitlivosti vůči rušivým silám lze sérií MPF vyřešit řada extrémních úkolů. Extrémní nároky vznikají v aplikacích jako je aerodynamický tunel nebo odvalovací zkoušky pneumatik, kde jsou v různých směrech různá očekávání s ohledem na citlivost a přesnost.Svojí strukturou se samostatnými a navzájem oddělenými snímači zatížení se série MPF ideálně hodí jako referenční snímač v měřících strojích pro vícesložková zatížení.

Serie XYSerie XY

Dvouosý snímač pro tire uniformity měření rovnoměrnosti chodu pneumatik (Fx, Fy)
(Tire uniformity testing machines)

Dvouosý snímač síly Série XY odpovídá normám všeobecného automobilového průmyslu a konstrukce pneumatik pro měření vlastností rovnoměrnosti chodu pneumatik osobních vozidel. Tyto speciální vícesložkové snímače jsou vhodné pro konstrukci nových zkušebních strojů a odpovídají také požadavkům na modernizaci zkušebních strojů Tire-Uniformity od různých výrobců.

Kombinace Tension-Torsion (tah a krut)Kombinace Tension-Torsion (tah a krut)

Zkušební stroje Tension-Torsion (tah a krut) (Fz, Mz)

Kombinace snímačů síly Série K a snímačů kroutícího momentu Série M se ideálně hodí jako referenční snímače pro zkušební stroje Tension-Torsion (tah a krut).

Serie RLSSerie RLS

Zkušební stolice pro osy a podvozky automobilů (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)

Snímače zatížení kol série RLS zachycují zatížení působící na osy, podvozky a karoserie automobilů na zkušebních stolicích. Nahrazuje měřící kola používaná při jízdě na silnici a nabízí pro zkušební stolici důležité vlastnosti: neomezenou únavovou pevnost, vysokou tuhost, vysokou přesnost a nízkou hmotnost. Pro zpracování naměřených hodnot slouží náš vícekanálový měřící zesilovač MCMpro.

Serie RWMKSerie RWMK

Zkoušky šroubů (Fax, Mges, Mteil)

Snímač tření ve šroubovém spoji série RWMK nabízí možnost zachycovat současně utahovací moment, axiální upínací sílu šroubového spoje a třecí moment na hlavě šroubu nebo v závitu. Přitom se dosahuje vysoké spolehlivost měření, protože všechny tři signály jsou díky vhodnému návrhu snímače dokonale odděleny. Spolu s velkou jmenovitou citlivostí všech tří kanálů to vede signálům, které jsou velmi málo rušeny.