Řada MPF

Vícesložkové snímače řady MPF
- nejvyšší přesnost pro víceosá měření

Mehrkomponentenaufnehmer Serie MPF - 6 Komponenten: Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz

„Engineered-to-Order“: Mehrkomponenten-Messplattform für größte Flexibilität und höchste Ansprüche

Vícesložková měřicí desky řady MPF se používají k přesnému vícesložkovému měření sil a momentů ve třech osách (x, y, z). Měřicí desky jsou řešeny vícesložkovými snímači: řada MPF obsahuje několik jednotlivých, vysoce přesných snímačů síly, které jsou pečlivě seřízeny a mechanicky odděleny od sebe. Tím je zajištěna nejvyšší přesnost při měření více složek. Díky výsledné necitlivosti na rušivé zatížení lze s měřicími deskami řady MPF řešit i extrémní úlohy. Každá měřicí deska MPF je vždy vyráběna individuálně podle požadavků zákazníka a měřicích úloh. Náš vysoce kompetentní tým vývojářů vás podpoří rychlým a flexibilním návrhem. Podle zásady "Engineered-to-Order" vždy společně s vámi vyvíjíme vaši dokonalou měřicí desku.

Počet snímačů síly ve vícesložkové měřicí desce závisí na požadavcích aplikace. Obvykle se používá šest, sedm nebo osm jednotlivých snímačů síly. Konstrukce vícesložkové měřicí desky závisí na konstrukčních připojovacích rozměrech a na očekávaném zatížení.

Přesný měřicí zesilovač řady MCMpro slouží k dokonalému výpočtu a dalšímu zpracování naměřených hodnot. Společnost GTM vám poskytne vše z jednoho zdroje - od desky pro měření více komponent až po tenzometrický měřicí zesilovač. Typickými příklady použití vícesložkových měřicích desek řady MPF jsou aplikace, které vyžadují velmi rozdílnou citlivost a přesnost v různých směrech. Tak je tomu například u aplikací v aerodynamickém tunelu a na zkušebních stolicích pro měření valivého odporu. Vzhledem k principu oddělených samostatných snímačů síly jsou měřicí desky řady MPF ideální také jako referenční etalony ve vícesložkových zkušebnách.

+ Klíčové údaje

 • 6 komponent: Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz
 • Pro statické a dynamické zatížení
 • Nejvyšší přesnost a flexibilita
 • Integrované mechanické oddělení
 • Individuálně navržená měřicí platforma

Výhody

 • "Vyrobeno na zakázku - v nejlepším možném čase!
 • ndividuální poradenství a plánování projektů
 • Přesné a spolehlivé výsledky měření
 • Osvědčené a průběžně optimalizované po více než 25 let
 • Robustní a mimořádně kompaktní vyřešená konstrukce

Možnosti

 • Na vyžádání s kalibračním certifikátem z naší akreditované kalibrační laboratoře DAkkS

Tato témata by pro vás mohla být zajímavá

Kalibrace síly [N]

Můžete se na nás vždy spolehnout! Jsme kompetentní, důvěryhodní a první kontaktní místo, pokud jde o kalibraci a sledovatelnost vašich snímačů síly, snímačů zatížení a zařízení pro měření síly nebo celého měřicího řetězce.

Více na

Příslušenství

Příslušenství od společnosti GTM dokonale sedí a je odolné a spolehlivé při všech nastaveních měření. Ať už jde o mechanické adaptéry nebo měřicí kabely a odpovídající zástrčky a zásuvky - vše z jednoho zdroje.

Více na

Tenzometrický měřicí zesilovač

Ke snímačům síly, krouticího momentu a vícesložkovým snímačům nabízí společnost GTM také vhodné tenzometrické měřicí zesilovače pro vysoce přesné použití pro sběr měřicích dat od 10 do 25 ppm.

Více na