Prohlášení o ochraně dat

Oblast platnosti

Toto prohlášení o ochraně dat objasňuje druh a rozsah shromažďování a používání Vašich osobních dat prostřednictvím naší webové stránky www.gtm.cz / www.gtm-gmbh.com. Zodpovědní ve smyslu základního ustanovení o ochraně dat (DSGVO) jsou zákonní zástupci GTM Testing and Metrology GmbH (viz tiráž).

Zprostředkovávání dat / protokolování dat

Při návštěvě této stránky založí Web-Server automaticky Log-Files, které nelze přiřadit žádné určité osobě. Tato data obsahují např. typ prohlížeče a jeho verzi, používaný operační systém, referrer URL (předchozí navštívenou stránku), IP adresu dotazujícího se počítače, datum a čas přístupu dotazu na server a dotaz na soubor klienta (název souboru a URL). Tato data se shromažďují pouze za účelem statistického vyhodnocení a pomáhají nám k bezpečnému provozu webových stránek a k optimalizaci naší nabídky. K dalšímu předávání těchto dat někomu třetímu nedochází, a to jak z komerčních nebo nekomerčních důvodů.

Cookies

Při návštěvě této stránky se na Váš počítač ukládají Cookies (malé textové soubory) Typo3 (ze systému pro správu obsahu této stránky). Váš prohlížeč (Browser) využívá tyto Cookies, aby se zvýšila uživatelská přivětivost a bezpečnost našich webových stránek. Tyto Cookies však slouží pouze k záznamu právě aktuální počítačové relace, nikoli k záznamu osobních dat za účelem jejich sledování nebo k podobným účelům.

Využívání osobních dat

Vaše osobní data se shromažďují a zpracovávají jen tehdy, pokud nám tyto údaje dobrovolně sdělíte, např. v rámci dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře, při vyhodnocování našich kalibračních služeb nebo při odebírání našich informačních mailových zpráv nebo newsletteru. Pokud neexistují žádné nezbytné důvody ve vztahu k realizaci obchodu, můžete kdykoli povolení ke shromažďování Vašich osobních dat s okamžitou účinností písemně (např. e-mailem nebo faxem) zrušit. Vaše data nebudou předána třetím osobám, pokud to ovšem nevyžadují zákonné předpisy.

Bezpečnost Vašich dat

Vaše osobní data, které jste dali k dispozici, jsou v důsledku technických i organizačních opatření zajištěna tak, že nejsou pro přístup třetích stran dostupná. Při zaslání velice citlivých dat a informací se doporučuje využít služeb pošty, protože zaručenou bezpečnost dat nelze při zaslání emailem zajistit.

Infomail / Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho Infomailu případně našeho Newsletteru, budou Vaše předaná osobní data použita pouze k tomuto účelu. Po přihlášení k odběru Infomailu/Newsletteru obdržíte po registraci na naší webové stránce automaticky zpětný email za účelem potvrzení platnosti Vaší uvedené emailové adresy. Příjem tohoto potvrzovacího emailu musíte opět potvrdit. Toto potvrzení slouží k ověření platnosti Vaší emailové adresy. Vaše data budou důvěrně zpracována a nebudou předána žádné třetí straně. Svolení s uložením Vašich osobních dat s jejich používáním pro zasílání Infomailu nebo Newsletteru můžete kdykoli zrušit. V každém Infomailu nebo Newsletteru najdete vždy tomu odpovídající link.  

Google Maps

Prostřednictvím Google Maps používáme na naší stránce služby, které se vztahují k dané lokalitě. Google Maps Service využíváme k tomu, abychom Vám usnadnili vyhledávání našich poboček a stanovišť. Za tímto účelem přikládáme zobrazení Google Maps s naším stanovištěm. Google Maps přitom mohou získávat informace o Vaší identitě, která jsou uložena na externích serverech Google Maps v USA nebo v jiných zemích. Další informace o Google Maps a jejich zajištění ochrany dat najdete ve směrnicích pro ochranu dat https://www.google.com/policies/privacy/

Videa na Vimeu

Aby bylo možno jednotlivé obsahy jednoduše a srozumitelně zobrazit, využíváme na našich stránkách vložená videa, která jsou propojena s externím hostitelským serverem (Vimeo). Při spouštění jakéhokoli videa dochází z technických důvodů k vyvolání serveru Vimeo. Vimeo přitom může získávat informace o Vaší identitě, které jsou uloženy na externích serverech Vimeo v USA nebo v jiných zemích. Další informace o Vimeu a jeho zajištění ochrany dat najdete ve směrnicích pro ochranu dat https://vimeo.com/privacy

GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka využívá služby analýzy webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu webových stránek prostřednictvím vás. Informace, které soubory cookie vytvářejí o vašem použití webové stránky, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam se uloží.
Podrobnější informace o zacházení s údaji uživatelů při analýze webových stránek Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Plugin pro prohlížeč

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavení softwaru pro váš prohlížeč. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě není možné v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů, které se vytvářejí soubory cookie a které se vztahují na vaše používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), prostřednictvím společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů tak, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete potřebný pagin pro prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Nesouhlas se zaznamenáváním údajů

Zaznamenávání vašich údajů můžete zabránit prostřednictvím služby Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Nastaví se funkce souboru opt-out cookie, která zabrání zaznamenávání údajů při následujících návštěvách na této webové stránce: Deaktivování Google Analytics.

Zpracování údajů z objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů z objednávek a kompletně jsme prosadili přísné předpisy německých úřadů na ochranu osobních údajů při využívání služby Google Analytics.

Anonymizace IP adres

Na této webové stránce používáme funkci „aktivace anonymizace IP adres“. Tím bude vaše IP adresa ze strany společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácená.  Jen ve výjimečných případech se na server Google v USA přenáší kompletní IP adresa a tam se ukládá ve zkrácené formě. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a informace v souvislosti s poskytováním dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro provozovatele webové stránky. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude propojena s jinými údaji společnosti Google.

Změny tohoto prohlášení o ochraně dat

Směrnice pro ochranu Vašich osobních dat, které jsou zde uvedeny, budeme čas od času aktualizovat. Podívejte se příležitostně na tyto směrnice, abyste měli vždy aktuální informace o tom, jak vaše data chráníme a obsah naší webové stránky průběžně vylepšujeme. Pokud by došlo k podstatným změnám při shromažďování, využívání a/nebo předávání osobních dat, která jste nám poskytli, upozorníme Vás na to prostřednictvím jednoznačného a dobře viditelného odkazu na našich webových stránkách. Tím, že používáte tuto webovou stránku, prohlašujete, že souhlasíte s podmínkami této směrnice pro ochranu osobních dat. Pokud budete mít nějaké otázky týkající se tohoto ustanovení o ochraně dat, obraťte se laskavě přímo na nás: Kontakt-Seite

GTM Praha s.r.o. 
Prosecká 811/76 a 
190 00 Praha 9 
Česká republika 

Tel.: +420 286 891 392 
info@gtm.cz
www.gtm.cz

Krajský obchodní soud Praha
OR-C-48377 dne 30.10.1996
DIČ CZ25083520

GTM 
Testing and Metrology 

Philipp-Reis-Strasse 4-6
64404 Bickenbach 
Německo

Tel.: +49 6257 9720-0 
Fax: +49 6257 9720-77 
contact@gtm-gmbh.com
www.gtm-gmbh.com